1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

 

PL/ ENG  +48 737 518 397

 

Contact

 

NOERGA GROUP SP Z O. O.

POLAND, LODZ 

TAX ID: PL7272875236

 

 

VIS  93-259 Łódź, Gałczyńskiego 2a, NIP 982 033 72 75

COPYRIGHT © 2021 vis.net.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.evasilvia.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką Prywatności, dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest: VIS Ewa Sylwia Kaczmarek, ul Gałczyńskiego 2a/57, 93-259 Łódź. NIP: 9820337275. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: poczty e-mail: evasilviart@gmail.com telefonicznie: 511 37 28 20 oraz korespondencyjnie.

§2. Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • na podstawie podstawy prawnej i zgodnie z prawem (legalizm)
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność)
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); w konkretnych celach i nie na zapas (minimalizacja); nie więcej niż potrzeba (adekwatność)
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość)
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość)
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo)

 

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. W celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
 2. W celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony, oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
 3. W celach wysyłania newslettera.
 4. W celach zrealizowania zamówienia.
 5. Zbierania i publikowania opinii dotyczących danego produktu lub sklepu.

 

§4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 1. Jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail, to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte.
 2. Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia.
 3. Jeśli zapiszesz się na newsletter w celach: przesyłania nowości, informacji handlowych i marketingowych, katalogów prac, i innych celów wymienionych przy zapisie na newsletter. Potrzebne jest i imię i adres e-mail, by umożliwić Ci odbiór wiadomości. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wysyłania newslettera.
 4. W każdym e-mailu jest udostępniony link umożliwiający wypisanie się z subskrypcji. Wypis jest równoznaczny z usunięciem Twoich danych z bazy.
 5. Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony.

 

§5. Termin przechowywania danych

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.
Je
śli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych, zapisu na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Odbiorcy danych

 

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi systemu mailingowego - Mailer Lite po wcześniejszej zgodzie klienta. Podmiot gwarantuje poufność danych w bazach.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym usługi na zlecenie Sprzedającego w jego imieniu, np. usługi księgowości.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu automatyzacji newslettera. (Konsument podaje adres e-mail oraz imię).
 4. W przypadku gdy Konsument korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Przewoźniki: DPD, InPost.
  1. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110, KRS: 0000028368, REGON: 012026421 w celu dostawy Towaru do Klienta,
  2. INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 679-31-08-059, Kraków, ul. Wielicka, kod pocztowy 30-552 - w celu dostawy Towaru do klienta.
  3. Apaczka.pl (R2G Spółka z.o.o z siedzibą w Warszawie 02-797, ul. F. Klimczaka),NIP: 7010194877 REGON: 141963798 - w celu dostawy Towaru do klienta.
 5. Dostawcy systemu do fakturowania w celu wysyłki faktu oraz pozostałym podwykonawcom, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli ich usługi wymagają dostępu do danych.
 6. Każdy podmiot powyżej przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7.  

§6. Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: - dostępu do treści swoich danych oraz

 1. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do przenoszenia danych,
 3. prawo wniesienia sprzeciwu,
 4. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

§8. Pliki Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;